Dersler


 

Ayrıntılı ders içeriklerinin bulunduğu üniversitemizin Bologna Sayfasına girmek için tıklayınız

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

1. Yarıyıl

 

 

 

 

AİTB 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2+0

Zorunlu

2

ENF 135

Bilgisayar-I

2+2

Zorunlu

4

ÖMES 103

Eğitim Bilimine Giriş

3+0

Zorunlu

3

SINÖ 103

Temel Matematik-I

2+0

Zorunlu

6

SINÖ 105

Genel Biyoloji

2+0

Zorunlu

6

SINÖ 107

Uygarlık Tarihi

2+0

Zorunlu

4

TURO 109

Türkçe-I: Yazılı Anlatım

2+0

Zorunlu

2

YDB 117

Yabancı Dil-I (İngilizce)

3+0

Zorunlu

3

 

 

 

Toplam AKTS:

30

 

 

 

 

 

2. Yarıyıl

 

 

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

AİTB 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2+0

Zorunlu

2

ENF 136

Bilgisayar-II

2+2

Zorunlu

4

ÖMES 104

Eğitim Psikolojisi

3+0

Zorunlu

3

SINÖ 102

Temel Matematik-II

2+0

Zorunlu

5

SINÖ 104

Genel Kimya

2+0

Zorunlu

5

SINÖ 106

Türk Tarihi ve Kültürü

2+0

Zorunlu

3

SINÖ 108

Genel Coğrafya

2+0

Zorunlu

3

TURO 110

Türkçe-II: Sözlü Anlatım

2+0

Zorunlu

2

YDB 118

Yabancı Dil-II (İngilizce)

3+0

Zorunlu

3

 

 

 

Toplam AKTS:

30

 

 

 

 

 

3. Yarıyıl

 

 

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ÖMES 203

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3+0

Zorunlu

3

SINÖ 203

Türk Dili-I: Ses ve Yapı Bilgisi

2+0

Zorunlu

3

SINÖ 205

Genel Fizik

2+0

Zorunlu

4

SINÖ 207

Müzik

1+2

Zorunlu

4

SINÖ 209

Beden Eğitimi ve Spor Kültürü

1+2

Zorunlu

4

SINÖ 211

Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları-I

0+2

Zorunlu

2

SINÖ 213

Çevre Eğitimi

2+0

Zorunlu

3

SINÖ 217

Felsefeye Giriş

2+0

Zorunlu

3

SINÖ 219

Dünya Sorunları

2+0

Zorunlu

4

 

 

 

Toplam AKTS:

30

 

 

 

 

 

4. Yarıyıl

 

 

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ÖMES 202

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2+0

Zorunlu

4

ÖMES 204

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2+2

Zorunlu

6

SINÖ 204

Türk Dili-II: Cümle ve Metin Bilgisi

2+0

Zorunlu

3

SINÖ 206

Çocuk Edebiyatı

2+0

Zorunlu

3

SINÖ 208

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

3+0

Zorunlu

3

SINÖ 210

Sanat Eğitimi

1+2

Zorunlu

2

SINÖ 212

Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları-II

0+2

Zorunlu

2

SINÖ 214

Müzik Öğretimi

1+2

Zorunlu

2

SINÖ 218

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

1+2

Zorunlu

3

SINÖ 220

Güzel Yazı Teknikleri

1+2

Zorunlu

2

 

 

 

Toplam AKTS:

30

 

 

 

 

 

5. Yarıyıl

 

 

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ÖMES 303

Ölçme ve Değerlendirme

3+0

Zorunlu

5

ÖMES 305

Sınıf Yönetimi

2+0

Zorunlu

3

SINÖ 307

Fen ve Teknoloji Öğretimi-I

3+0

Zorunlu

4

SINÖ 309

İlk Okuma ve Yazma Öğretimi

3+0

Zorunlu

5

SINÖ 311

Hayat Bilgisi Öğretimi

3+0

Zorunlu

4

SINÖ 313

Matematik Öğretimi-I

3+0

Zorunlu

5

SINÖ 315

Drama

2+2

Zorunlu

4

 

 

 

Toplam AKTS:

30

 

 

 

 

 

6. Yarıyıl

 

 

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ÖMES 308

Okul Deneyimi

1+4

Zorunlu

6

ÖMES 310

Topluma Hizmet Uygulamaları

1+2

Zorunlu

6

SINÖ 302

Fen ve Teknoloji Öğretimi-II

3+0

Zorunlu

4

SINÖ 306

Türkçe Öğretimi

3+0

Zorunlu

4

SINÖ 308

Sosyal Bilgiler Öğretimi

3+0

Zorunlu

4

SINÖ 310

Matematik Öğretimi-II

3+0

Zorunlu

3

SINÖ 312

Erken Çocukluk Eğitimi

2+0

Zorunlu

3

 

 

 

Toplam AKTS:

30

 

 

 

 

 

7. Yarıyıl

 

 

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ÖMES 401

Öğretmenlik Uygulaması-I

2+6

Zorunlu

8

ÖMES 407

Rehberlik

3+0

Zorunlu

3

ÖMES 411

Özel Eğitim

2+0

Zorunlu

3

SINÖ 405

Görsel Sanatlar Öğretimi

1+2

Zorunlu

3

SINÖ 407

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi

2+0

Zorunlu

4

SINÖ 409

Trafik ve İlkyardım

2+0

Zorunlu

3

SINÖ 411

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

2+0

Zorunlu

3

SINÖ 413

Etkili İletişim

3+0

Zorunlu

3

 

 

 

Toplam AKTS:

30

 

 

 

 

 

8. Yarıyıl

 

 

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ÖMES 402

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2+0

Zorunlu

4

ÖMES 404

Öğretmenlik Uygulaması-II

2+6

Zorunlu

8

ÖMES 416

Türk Eğitim Tarihi

2+0

Zorunlu

3

SINÖ 406

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

2+0

Zorunlu

5

SINÖ 410

İlköğretimde Kaynaştırma

2+0

Zorunlu

4

 

Seçmeli

2+0

Seçmeli

3

 

Seçmeli

2+0

Seçmeli

3

 

 

 

Toplam AKTS:

30

 

 

 

 

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

SEÇA 404

İlköğretimde Bilgisayar Destekli Öğretim

2+0

Seçmeli

3

SEÇA 406

Bilim, Teknoloji ve Toplum

2+0

Seçmeli

3

SEÇA 412

İlköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar

2+0

Seçmeli

3

SEÇA 414

İnsan Hakları ve Demokrasi

2+0

Seçmeli

3

SEÇA 416

Aile ve Çocuk Eğitimi

2+0

Seçmeli

3

SEÇM 404

Bireyde Düşünme Becerisi Geliştirme

2+0

Seçmeli

3

SEÇM 406

Sınıf Öğretmenliği Alan Çalışması

2+0

Seçmeli

3

SEÇM 408

Vatandaşlık Bilgisi

2+0

Seçmeli

3

SEÇM 418

Eğitim Sosyolojisi

2+0

Seçmeli

3

SEÇM 420

Dünya'da Öğretmen Yetiştirme Modelleri ve Uyg.

2+0

Seçmeli

3

SEÇM 422

Türk Eğitim Sis. Sorunlar, Eğilimler ve Gelişmeler

2+0

Seçmeli

3

SEÇM 424

Afet Eğitimi

2+0

Seçmeli

3