Hakkında


 

Bir sınıf öğretmeninin görevi geleceğin yetişkinleri olacak çocuklarımıza okuma-yazma, matematik, fen ve sosyal alanların temel kavramlarını tanıtmak ve bunlarla ilgili temel becerileri geliştirmektir. Bu bağlamda, Sınıf Öğretmenliği Programı okuma-yazma, matematik, fen ve sosyal alanların temel kavramlarına yönelik öğrenme etkinlikleri tasarlayıp uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

Sınıf Öğretmenliği programı Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümün bir ana bilim dalı olarak 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuş ve 2007 yılında Artvin Çoruh Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Sınıf Öğretmenliği ana bilim dalı eğitim ve öğretimine 2003-2004 akademik yılında başlamıştır. Bu program T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezinin düzenlediği üniversite giriş sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedir. İçeriği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen sınıf öğretmenliği lisans programının müfredatında belirtilen dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler sınıf öğretmeni ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar. Mezunlar Kamu Personeli Seçme Sınavını başarıyla tamamladıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında öğretmen olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca mezunlar özel okullar ve dershanelerde de öğretmen olarak çalışabilmektedir. Ayrıca, bu programda yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler üniversitelerin ilgili enstitülerine bireysel başvuru yapabilirler.